این آموزش از 2 بخش تشکیل شده است. ویژه دانش آموزان ویژه دبیران آموزش کلاس مجازی ویژه دانش آموزان الف) دارندگان گوشی با سیستم عامل…