کلاس های مجازی آقای علیپور ( دبیر ریاضی) آدرس ورود به کلاس های ریاضی (علیپور): class.mathtv.ir/alipour دبیرستان نمونه دولتی امام جعفر صادق (ع) گشت کلاس…